Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

O mnie

Dyscyplina naukowa:Automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn.

Specjalności:Automatyzacja procesów produkcyjnych, automatyzacja procesów wytwarzania, robotyka, systemy sterowania, komputerowe wspomaganie projektowania, modelowanie procesów, badania symulacyjne systemów wytwarzania, obrabiarki, technologia budowy maszyn, inżynieria produkcji, cybernetyka i systemy sztucznej inteligencji.


Aktualne miejsce pracy: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Instytut Technologii Mechanicznej.


Poprzednie miejsce pracy: Politechnika Szczecińska; Wydział Mechaniczny; Instytut Technologii Mechanicznej.


Rozprawa habilitacyjna: Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2009